Rejestracja


Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Tesco z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla potrzeb korzystania z serwisu internetowego www.wioski.fundacjatesco.pl, w szczególności w celu aplikowania do udziału w programach realizowanych przez Fundację Tesco, w ramach jej statutowej działalności. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rejestracja i korzystanie z w/w serwisu internetowego.